• Έρευνα: Η παρουσία ΧΕΝΦΑ σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση

  • Η πάθηση της Χρόνιας Εγκεφαλονωτιαίας Φλεβικής Ανεπάρκειας, η θεωρία της και η θεραπεία της.
Η πάθηση της Χρόνιας Εγκεφαλονωτιαίας Φλεβικής Ανεπάρκειας, η θεωρία της και η θεραπεία της.
 #108852  από Στάθης
 Σάβ Ιαν 24, 2015 2:00 pm
Μια νέα έρευνα (23/1/15) με τίτλο "Η παρουσία ΧΕΝΦΑ σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση: Μια τυφλή υπερηχογραφική εκτίμηση" έκανε την εμφάνισή και αξίζει να την αναφέρουμε. Η έρευνα συμπεριλάμβανε 112 ασθενείς με σκλήρυνση και 67 υγιείς ανθρώπους από 20 μέχρι 67 χρονών.

Συμπέρασμα: Η Χρόνια εγκεφαλονωτιαία φλεβική ανεπάρκεια είναι μια αιμοδυναμική κατάσταση που συνδέεται έντονα με την σκλήρυνση κατά πλάκας και δεν παρουσιάζεται σε υγιείς ανθρώπους. Η προσθήκη των υπερήχων Μ-mode με το διαγνωστικό πρωτόκολλο επιτρέπει βελτιωμένη παρατήρηση των φλεβικών ανωμαλιών στις βαλβίδες.

Prevalence of CCSVI in multiple sclerosis: a blinded sonographic evaluation (23/01/15)

Conclusion: Chronic cerebrospinal venous insufficiency is a haemodynamic condition strongly associated with multiple sclerosis and is not found in normal controls. The addition of M-mode ultrasound to the diagnostic protocol allows improved observation of venous valve abnormalities.


Όλα το άρθρο: http://www.ms-uk.org/ccsviresearch