• Η αξιολόγηση της μέλετης BRAVE DREAMS από ειδική ερευνητική ομάδα

  • Η πάθηση της Χρόνιας Εγκεφαλονωτιαίας Φλεβικής Ανεπάρκειας, η θεωρία της και η θεραπεία της.
Η πάθηση της Χρόνιας Εγκεφαλονωτιαίας Φλεβικής Ανεπάρκειας, η θεωρία της και η θεραπεία της.
 #130052  από Στάθης
 Παρ Μάιος 25, 2018 3:31 pm
Δημοσιεύτηκε μια αξιολόγηση της πρόσφατης έρευνας για την ΧΕΝΦΑ με όνομα "Brave Dreams" από σπουδαία ερευνητική ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι κατέληξαν ότι:

1. Η μελέτη Brave Dreams ήταν πολύ αδύναμη με αποτυχία στον αριθμό των συμμετεχόντων ασθενών, με παραπλανητικά συμπεράσματα και περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες.

2. Η ΧΕΝΦΑ (μειωμένη ροή αίματος στον Εγκέφαλο και Κεντρικό Νευρικό Σύστημα) συνδέεται έντονα με την σκλήρυνση κατά πλάκας.

Όλο το έγγραφο των ερευνητών