• Ασφάλεια του CCSVI

  • Η πάθηση της Χρόνιας Εγκεφαλονωτιαίας Φλεβικής Ανεπάρκειας, η θεωρία της και η θεραπεία της.
Η πάθηση της Χρόνιας Εγκεφαλονωτιαίας Φλεβικής Ανεπάρκειας, η θεωρία της και η θεραπεία της.
 #94034  από Φαίδρα
 Κυρ Αύγ 25, 2013 11:16 am
Σκοπιμότητα και ασφάλεια της θεραπείας της Χρόνια Εγγεφαλονωτιαία Φλεβικής Ανεπάρκειας σε ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας.


Σκοπός
Η Χρόνια ΕγκεφαλοΝωτιαία Φλεβική Ανεπάρκεια (ΧΕΝΦΑ) είναι ένα σύνδρομο το οποίο ανακαλύφθηκε πρόσφατα και αφορά κυρίως στενώσεις στις έσω σφαγίτιδες φλέβες (IJV) ή/και στην άζυγο φλέβα (ΑΖ). Η παρούσα μελέτη αξιολογεί εκ των υστέρων τη σκοπιμότητα και την ασφάλειας την θεραπείας της ΧΕΝΦΑ σε μια ομάδα ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ).

Μέθοδοι
Από τον Σεπτέμβριο του 2010 έως τον Οκτώβρη του 2012, 1202 ασθενείς νοσηλεύτηκαν για να υποβληθούν σε φλεβογραφία ± θεραπεία για τη ΧΕΝΦΑ. Όλοι οι ασθενείς είχαν προηγούμενος βρεθεί πως πληρούσαν τουλάχιστον δυο από τα κριτήρια του Zamboni για ΧΕΝΦΑ και είχαν μια επίσημη διάγνωση ΠΣ από νευρολόγο. Η αγγειοπλαστική διεξήχθη ως εξωνοσοκομειακή διαδικασία σε δυο διαφορετικά ιδρύματα. Πρωτοβάθμιες επεμβάσεις θεωρούνται αυτές που η αγγειοπλαστική με μπαλόνι δεν έχει διεξαχθεί στον ασθενή για ΧΕΝΦΑ προηγουμένως και δευτερεύουσες θεωρούνται οι επεμβάσεις που εκτελούνται μετά από την υποτροπή μιας φλέβας. Διεξήχθησαν σε 86,5% (1037 του 1199) και 13,5% (162 από 1199) του ασθενών, αντίστοιχα. Οι επιτυχίες της επέμβασης καθώς και οι επιπλοκές καταγράφηκαν εντός 30 ημερών.

Αποτελέσματα
Σε 1999 ασθενείς, πραγματοποιήθηκε φλεβογραφία και ακολούθησε διάνοιξη και αποκατάσταση των φλεβών. Αγγειοπλαστική διεξήχθη σε 1205 από τα 1219 (98.9%) άτομα, ενώ επιπλέον τοποθέτηση stent κρίθηκε αναγκαία σε 14 επεμβάσεις (1.1%) μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες διάνοιξης της αζύγου φλέβας (ΑΖ). Δεν χρησιμοποιήθηκαν stents σε σφαγίτιδες φλέβες. Το ποσοστό σκοπιμότητας ανέρχεται σε 99.2% (1209 επεμβάσεις). Σημαντικές επιπλοκές εμπεριέχαν το 0.1% και αφορούσαν ρήξη κατά τη διάρκεια διαστολής του μπαλονιού και απαίτησαν μετάγγιση αίματος, Μία (0.1%) σοβαρή αιμορραγία στη βουβωνική περιοχή που απαίτησε ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, δυο (0.2%) χειρουργικά ανοίγματα της μοιριαίας φλέβας για την αφαίρεση θραυσμάτων από το μπαλόνι και τρις (0.2%) θρομβώσεις στην αριστερή έσω σφαγίτιδα φλέβα (left IJV). Οι συνολικές μεγάλες και μικρές επιπλοκές μέσα στο διάστημα των 30 ημερών, ήταν 0.6% και 2.5%, αντίστοιχα.

Συμπεράσματα
Η θεραπεία της ΧΕΝΦΑ εμφανίζεται σκόπιμη και ασφαλής. Ωστόσο, μια κατάλληλη εκπαίδευση μειώνει δραματικά το ποσοστό των ανεπιθύμητων συμβάντων. Σύμφωνα με την εμπειρίας μας, η συντριπτική πλειονότητα των επιπλοκών σημειώθηκε στις πρώτες 400 επεμβάσεις.

ΠΗΓΗ
Μετάφραση δική μου
 #94037  από Φαίδρα
 Κυρ Αύγ 25, 2013 11:40 am
Βλέπουμε λοιπόν πως η θεραπεία της ΧΕΝΦΑ είναι όχι απλώς απαραίτητη αλλά και ασφαλής! Και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από την ασφάλεια των φαρμάκων.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα σας αναφέρουν οι νευρολόγοι ως επιχείρημα τους "θανάτους" από την επέμβαση της ΧΕΝΦΑ, μπορείτε άνετα να τους δείξετε την έρευνα αυτή.

Επίσης, στο θέμα της ασφάλειας, είμαστε πολλοί τυχεροί, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε έναν έμπειρο αγγειοχειρούργο, και πρόσφατα που ανακοίνωσε κάποια στατιστικά σχετικά με τις επεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει, ανέφερε 0% μετεπεμβατικές επιπλοκές.

Για τη σκοπιμότητα που θίγει η έρευνα επίσης, νομίζω εκτός από το οτι στη φλεβογραφία φαίνονται τα προβλήματα των φλεβών, η μεγαλύτερη απόδειξη είναι οι διαφορές που βιώνουμε στο σώμα μας όσοι ζήσαμε αυτή την εμπειρία.