Η ιστοσελίδα μας MSSociety.gr είναι η μεγαλύτερη Ελληνική κοινωνία για τους ανθρώπους που πάσχουν από την πολλαπλή σκλήρυνση (MS) στην Ελλάδα. Παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες και πληροφορίες εκείνες που χρειάζεται η κοινωνία να γνωρίσει καλύτερα την ιδιαίτερα επικίνδυνη και σε έξαρση πάθηση των τελευταίων χρόνων.

Προσφέρουμε άμεση ενημέρωση για τις διάφορες ιατρικές έρευνες περί της Σκλήρυνσης, τις χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις, τα κέντρα περίθαλψης ασθενών την εκπαίδευση και την κατάρτιση οργανισμών. Δημοσιεύουμε πολυάριθμα άρθρα και νέα από όλο τον κόσμο και παρακολουθούμε με ιδιαίτερη επιμονή τις όποιες εξελίξεις σε επίπεδο ιατρικής και θεραπείας.

Έχουμε ένα όραμα και μια αποστολή για την δράση μας σε ολόκληρη την Ελλάδα, να σας φέρουμε υψηλά πρότυπα ενημέρωσης και να προωθούμε όλες τις υπηρεσίες ποιοτικής κοινωνικής περίθαλψης και να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε τους ασθενείς αλλά και την ιατρική έρευνα.

Προτείνετε τις δικές σας διασυνδέσεις και μοιραστείτε ελεύθερα τις γνώσεις σας μαζί μας, για να χτίσουμε μαζί μια χρήσιμη κοινωνία εμπιστοσύνης, πληροφορίας και γνώσεων για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας στο διαδίκτυο.